KONTAKT

 

FIRMA OG ADRESSE

Elverhøy SA er et samarbeid innen design, produksjon og handel.

 

Foretaket ble stiftet 21 februar 2015 og registrert i foretaksregisteret 20.04.2015 og i merverdiregisteret 01.08.2015.

 

Adressen er : Smestadkroken 65, 1340 SKUI

 

Telefon: 92210731 (helst via SMS eller jeg ringer tilbake når jeg ser anropet

 

E-post: post@hagebenk.no

 

Kontaktperson: Jan-Henrik Vasaasen

 

Ta gjerne kontakt angående produkter som er vist på siden eller hvis du har egne ideer som du vil ha hjelp til

 

 

 
 
 

Copyright © All Rights Reserved